1. Preferred by Nature'ın Kalite Politikası, yönetim sistemimizin eşit ve tutarlı bir parçasıdır. Üst yönetimin vizyonu ve stratejisi ile tutarlıdır.. 

2. Politika, müşterilerimiz, ortaklarımız ve bağışçılarımız tarafından tanımlananlar ile yasal ve düzenleyici gereklilikler de dahil olmak üzere tanımlanan tüm gereklilikleri karşılamak için tüm Preferred by Nature faaliyetleri boyunca profesyonel sonuçlar sunmayı amaçlamaktadır.

3. Preferred by Nature, müşterilerimizin ve ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder. 

4. Yukarıda belirtilenlerle ilgili olarak, Preferred by Nature'ın hedefleri şunlardır:

  • Sunulan hizmetlerin uluslararası akreditasyonunu/tanınmasını elde etmek.
  • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve böylece sunulan hizmetlerin değerini artırmak.
  • Personelin yüksek standartta yetkinlik, profesyonellik ve güvenilirliğini sağlamak.
  • Memnun müşteri sayısını sürekli olarak artırmak.

5. Preferred by Nature bunları şu şekilde gerçekleştirir:

  • İlgili yasal gerekliliklere uygun olarak faaliyet göstermek.
  • Personel kalifikasyonunu arttırmak.
  • Personelimize gelişim fırsatları sunan tatmin edici bir çalışma ortamı sağlamak.
  • Çalışanların başarılarını ve iyi performanslarını destekleyerek ve ödüllendirerek ekip çalışmasını ve kişisel bağlılığı teşvik etmek.
  • Açık, adil ve şeffaf bir şekilde faaliyet göstermek.
  • İç kalite denetimleri ve diğer kalite inceleme türlerini yürütmek.

 

Preferred by Nature'ın Yetkili Müdürü, Peter Feilberg

Tarafından onaylanmıştır.
12 Mayıs 2014