1. NEPCon kokybės politika - organizacijos valdymo sistemos dalis. Ji atitinka oragnizacijos vadovų viziją ir ir strategiją. 

2. Politikos tikslas - visose NEPCon veiklose siekti profesionalių rezultatų ir atitikti reikalavimus, kuriuos nustato mūsų klientai, partneriai, finansuotojai, o taip pat valstybių institucijos. 

3. Siekiant patenkinti klientų ir partnerių poreikius ir lūkesčius, NEPCon nuolat tobulina oragnizacijos valdymo sistemą.  

4. NEPCon siekia:

  • Teikiamų paslaugų tarptautinės akreditacijos/pripažinimo.
  • Nuolat gerinti kokybės valdymo sistemos efektyvumą ir didinti teikiamų paslaugų vertę. 
  • Užtikrinti darbuotojų aukštą kompetenciją, profesionalumą ir patikimumą. 
  • Nuolat didinti patenkintų klientų skaičių.

5. Šiuos tikslus NEPCon įgyvendina:

  • Dirbdamas pagal taikomus teisinius reikalavimus.
  • Didindamas darbuotojų kvalifikaciją.
  • Darbuotojams suteikdamas gerą darbo aplinką ir galimybes tobulėti. 
  • Skatindamas komandinį darbą ir asmeninę iniciatyvą bei atlygindamas darbuotojams už rezultatus ir gerą darbą. 
  • Veikdamas aiškiai, teisingai ir skaidriai. 
  • Atlikdamas vidinius kokybės auditus ir kitokius kokybės patikrinimus. 

Patvirtino

Peter Feilberg, NEPCon vykdomasis direktorius
2014 m. gegužės 12 d.