1. NEPCon's Kwaliteitsbeleid is een gelijk en consistent onderdeel van ons Managementsysteem. Het is consistent met de visie en strategie van het topmanagement. 

2. Het beleid is gericht op het leveren van professionele resultaten in al NEPCon's activiteiten  om aan alle gestelde eisen te voldoen, waaronder die gesteld zijn door onze klanten, partners en donors naast de wettelijke en statutaire eisen.

3. NEPCon is toegewijd aan continue verbetering van ons kwaliteit managementsysteem om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten en partners. 

4. Met betrekking tot bovenstaandezijn NEPCon’s doelen om:

  • Internationale accreditatie/erkenning te krijgen van de geleverde diensten.
  • Het kwaliteitsbeheersysteem continu te verbeteren, waarbij we de waarde van de geleverde diensten doen toenemen.
  • Een hoge standaard van competentie, professionaliteit en geloofwaardigheid van de medewerkers te garanderen.
  • Het aantal tevreden klanten continu te doen toenemen.

5. NEPCon realiseert deze doelen door:

  • Te werken in overeenstemming met relevante wetgeving.
  • Kwalificaties van medewerkers te doen toenemen.
  • Ons personeel te voorzien van een bevredigende werkomgeving, die voorziet in ontwikkelingsmogelijkheden.
  • Teamwork en persoonlijke betrokkenheid aan te moedigen en goede prestaties te belonen.
  • Werken op een duidelijke, eerlijke en transparante manier.
  • Interne kwaliteitsaudits uit te voeren en andere kwaliteitscontroles.

Goedgekeurd door

Peter Feilberg, NEPCon Executive Director
12 May 2014