1. Preferred by Natures kvalitetspolitik udgør en ligelig og konsistent del af vores ledelsessystem. Den er i overensstemmelse med den øverste ledelses vision og strategi.

2. Politikken har til formål at sikre, at NPreferred by Nature leverer professionelle resultater i alle sine aktiviteter for at opfylde alle fastlagte krav; herunder krav defineret af vores kunder, partnere og donorer samt lov- og forskriftsmæssige krav.

3. Preferred by Nature forpligter sig til løbende at forbedre sit kvalitetsstyringssystem for at imødekomme vores kunder og partneres behov og forventninger.

4. Med hensyn til ovennævnte er det Preferred by Nature mål at:

  • Opnå international akkreditering/anerkendelse af de leverede ydelser.
  • Kontinuerligt forbedre effektiviteten af ​​kvalitetsstyringssystemet og dermed øge værdien af ​​de leverede ydelser.
  • Sikre en høj standard af kompetence, professionalisme og troværdighed hos personalet.
  • Løbende øge antallet af tilfredse kunder.

5. Preferred by Nature opfylder disse mål gennem:

  • At drive virksomhed i overensstemmelse med relevante lovkrav.
  • Øget kvalificering af personale.
  • At sørge for at vores personale har et tilfredsstillende arbejdsmiljø, der giver muligheder for udvikling.
  • At opmuntre teamwork og personligt engagement ved at støtte og belønne folks præstationer og gode resultater.
  • At operere på en klar, retfærdig og transparent måde.
  • Gennemførelse af interne kvalitetsaudits og andre typer af kvalitetskontrol.

Godkendt af

Peter Feilberg, administrerende direktør, Preferred by Nature
d. 12. maj 2014