1.NEPCon kvalitātes politika ir konsekventa un pielīdzināta mūsu vadības sistēmai. Tā atbilst augstākās vadības redzējumma un stratēģijai. 

2. Šīs politikas mērķis ir nodrošināt profesionālus rezultātus visās NEPCon aktivitātēs, lai apmierinātu visas noteiktās prasības, ieskaitot tās, kuras noteikuši mūsu klienti, partneri un ziedotāji, kā arī likumdošanas un normatīvu prasības. 

 3. NEPCon ir apņēmies nepārtraukti uzlabot mūsu kvalitātes vadības sistēmu, lai apmierinātu mūsu klientu un partneru vajadzības un cerības.

4. Attiecībā uz iepriekšminēto, NEPCon’s mērķi ir virzīti uz:

  • Nodrošināt sniegto pakalpojumu starptautisko akreditāciju/atzīšanu.
  • Nepārtraukti uzlabot kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti, tādējādi palielinot sniegto pakalpojumu vērtību.
  • Nodrošināt augstu personāla kompetences, profesionalitātes un uzticamības līmeni.
  • Nepārtraukti palielināt apmierināto klientu skaitu.

5. NEPCon šo mērķi sasniedz:

  • Darbojoties saskaņā ar attiecīgajām juridiskajām prasībām.
  • Paaugstinot personāla kvalifikāciju.
  • Nodrošinot personālu ar atbilstošu darba vidi, kas attiecīgi nodrošina attīstības iespējas.
  • Veicinot komandas darbu un personīgo iesaistīšanos atbalstot un atalgojot cilvēku sasniegumus un labus rezultātus.
  • Darbojoties skaidrā, pārredzama un godīgā veidā.
  • Veicot iekšējās kvalitātes pārbaudes.

Apstiprināts

Peter Feilberg, NEPCon izpilddirektors
12 May 2014