Wood industry facility in China.jpg

Weryfikacja dostawcy pozwala na dokładną ocenę i ograniczenie ryzyka, że produkty od twoich dostawców zawierają drewno pozyskane nielegalnie.  

Proces oceny ułatwia komunikację z dostawcą i buduje kompetencje umożliwiające dostawcom wspieranie twojego procesu należytej staranności.

 

Kiedy niezbędna jest weryfikacja dostawcy?

Auditowanie dostawcy jest szczególnie ważne, jeśli pozyskujesz materiał z krajów, gdzie powszechne są praktyki nielegalnego wyrębu oraz z krajów o wysokim wskaźniku korupcji. W takich regionach ryzykownym jest poleganie wyłącznie na oficjalnych dokumentach, chyba, że produkty są certyfikowane/zweryfikowane według wiarygodnego systemu.