Forest audit

Certyfikacja Drewna Kontrolowanego wykazuje, że istnieje tylko nieznaczne ryzyko, nieakceptowalnych praktyk leśnych w Państwa lasach, przykładowo nielegalne pozyskiwanie drewna lub łamanie praw rdzennej ludności.

Poprzez zminimalizowanie ryzyka pozyskiwania nielegalnego drewna, certyfikacja pomagają Państwo nabywcom spełnić wymogi należytej staranności określone przez Rozporządzenie UE w sprawie drewna i innych rozporządzeń dotyczących drewna. Dzięki procesowi certyfikacji mają również Państwo możliwość budowania relacji biznesowych z nabywcami produktów certyfikowanych FSC.

Więcej informacji o Drewnie Kontrolowanym dostępne jest tutaj.