Piezīme. Šī lapa ir paredzēta tikai tam, lai apspriestu NEPCon izstrādātos FSC standartus. NEPCon un citas FSC sertifikācijas iestādes īpašos gadījumos izstrādā savus FSC standartus. Tas ietver pagaidu FSC mežsaimniecības standartus valstīm, kurām nav FSC apstiprināta nacionālā standarta

FSC izstrādā galvenos FSC standartus, piemēram,vispārējos FSC principus un kritērijus. Mēs iesakām pārbaudīt FSC Tehniskos atjauninājumus atklātajām konsultācijām par galvenajiem FSC standartiem.