Forest audit

Et Controlled Wood skovcertifikat viser, at der kun er en ubetydelig risiko for, at din virksomhed indebærer uacceptabel skovbrugspraksis som f.eks. illegal hugst eller krænkelse af oprindelige folks rettigheder.

Controlled Wood skovcertificering kan hjælpe dine kunder til at opfylde due diligence forpligtelser i henhold til EU’s tømmerforordning og andre regioners tømmerlovgivning, ved at demonstrere at de minimerer deres risiko for at købe ulovligt træ. Samtidig vil certificeringsprocessen føre dig mod FSC-certificering og gøre dig i stand til at opbygge forretningsforbindelser med FSC-certificerede købere.

For information om Controlled Wood sporbarhedscertificering, se her.