Certifikace zpracovatelského řetězce pro kontrolované dřevo je alternativa, kterou můžete připojit ke své FSC certifikaci zpracovatelského řetězce.  

CW CoC AuditK naplnění požadovaných kritérií je třeba, abyste:

  • Definovali dodavatelskou oblast, odkud dřevo pochází; 
  • Zhodnotili riziko, zda může vámi nakupované dřevo pocházet z neakceptovatelných zdrojů (viz pět kategorií uvedených níže), stejně jako riziko, zda se takové dřevo může dostávat do vašeho dodavatelského řetězce;
  • Zavedli kontrolní opatření ke zmírnění rizika nákupu dřeva z neakceptovatelných zdrojů. 
Tím, že přidáte ke své stávající FSC certifikaci zpracovatelského řetězce také certifikaci zpracovatelského řetězce pro kontrolované dřevo, budete moci přijímat necertifikované dřevo jako FSC kontrolované dřevo, což vám dává možnost používat označení FSC Mix na vašich produktech a/nebo dřevo prodávat jako FSC kontrolované dřevo dalším organizacím, které mají certifikaci FSC. 
 
Více informací o lesní certifikaci pro kontrolované dřevo se dozvíte zde.   
 

Omezení v používání prohlášení ohledně kontrolovaného dřeva

Všimněte si, že možnosti propagace vašeho certifikovaného kontrolovaného dřeva jsou omezené. Není dovoleno používat prohlášení o kontrolovaném dřevě ve veřejném prostoru, ani značit na produktech.
 
Můžete ale sdělit ostatním podnikům, že máte certifikovaný zpracovatelský řetězec pro kontrolované dřevo. Všechny certifikáty zpracovatelského řetězce pro kontrolované dřevo jsou k dispozici v databázi FSC.