LegalSource сертификацията ви помага да отговорите на изискванията на пазара за законно осигуряване на дървесина и на законови изисквания, като например Регламентът на ЕС за дървения материал (EUTR).

Ако се намирате в страна изнасяща дървен материал, LegalSource сертификацията ви помага да осигурите търсената от купувачите увереност в региони, където се прилагат строги правила за дървения материал.

 

LegalSource Търговски марки

Като притежател на LegalSourceTM сертификат, вие имате достъп до LegalSource етикети и обозначения. Тези нагледни маркери ще представят пред света поетия от вас ангажимент за законно снабдяване с дървен материал.

 

LegalSource търговска марка

LS labelИмето LegalSource е регистрирана търговска марка, притежавана от NEPCon. Като притежател на LegalSource сертификат, вие може да използвате тази търговска марка за промоционални обозначения и твърдения.

Също така, можете да използвате LegalSource сертификационното обозначение и етикет, за да промотирате продуктите покрити от вашия сертификат или да подсилите вашия ангажимент към снабдяване със законна дървесина.

Забележка: LegalSource търговската марка не е задължителна за употреба върху продукта. 

Условия за използване на LegalSource търговските марки. 

Като притежател на LegalSource сертификат, вие трябва да следвате изискванията за LegalSource търговските марки, които обхващат графичния дизайн и обозначенията. Те са представени в LegalSource Процедурите за обозначения & съобщения.

Забележка: Трябва да изпратите материалите, които включват търговските марки на LegalSource, за одобрение преди всяка публична употреба.