Välj språk:

Vilken nivå av försäkran ger olika verifieringssystem gentemot EUs timmerförordning? 20-12-2012

Proforest har genomfört en revision av olika verifieringssystem och hur bra de uppfyller kraven för EUs timmerförordning. Revisionen har beställts av European Timber Trade Federation (ETTF) och avslöjar hur bra de olika systemen överensstämmer med EUs krav. Rapporten ger endast en ofullständig bild av det hela. Läs mer på engelska: Verification schemes scored against the EU Timber Regulation.
Instruktioner ger förtydligande och avslöjar eventuellt kryphål i EUs timmerförordning 18-12-2012
EU publicerade den 9 november 2012 instruktioner som klargör detaljer av tolkning av EUs timmerförordning. Överlag bekräftar instruktioner den nuvarande uppfattningen av kraven, men de innehåller också överraskande information som kan utgöra potentiellt kryphål i förordningen. Läs mer på engelska: Guidance provides clarifications and reveals potential loophole in the EU Timber Regulation.
FSC jobbar mot att vara överensstämmande med EUs timmeförordning 10-12-2012
FSC har tagit stora steg mot att vara överensstämmande med EU:s timmerförordning genom att revidera FSC spårbarhetsdirektiv. Förändringar är kortsiktiga lösningar och robusta lösningar på lång sikt är på gång. Direktivet utnyttjar dock inte fullt ut möjligheten att vara överensstämmande med US Lacey Act. Läs mer på engelska: FSC pushes forward on EU Timber Regulation alignment
Reviderad FSC spårbarhetsdirektiv 09-12-2012
FSC har publicerat en reviderad version av spårbarhetsdirektivet den 31 oktober 2012. Direktivet innehåller några nya krav, som certifikatinnehavaren bör vara medvetna om. Läs mer på engelska: Revised FSC Chain of Custody Directive: key changes. 

PEFC har publicerat en reviderad version av spårbarhetsstandarden för feedback 09-12-2012
PEFC International har publicerat en ny version av spårbarhetsstandarden med syfte att säkerställa överensstämmelse med EUs timmerförordning och andra lagliga ramverk. Revisionen av standarden innebär bland annat utökningen av definitionen för termen laglig för att inkludera flera olika lagar. Även andra förändringar har gjorts. Läs mer på engelska: PEFC launches revised chain of custody standard for consultation.

PEFC spårbarhetsstandarden på svenska 23-10-2012
Vi vill gärna göra våra klienter och andra intressenter uppmärksamma på att PEFC spårbarhetsstandarden (PEFC ST 2002:2010) finns tillgänglig på svenska via PEFCs hemsida.
EU timmerförordningen: hjälper FSC eller PEFC? 15-10-2012
Det är inte långt kvar tills EU timmerförordningen börjar gälla och intressenter letar efter olika operationella sätt att adressera kraven. Många tittar efter skogbrukscertifieringssystem som ett sätt att minska risken. Vilken nivå av försäkran ger egentligen världens två ledande certifieringssystem, FSC och PEFC, vad det gäller timmerförordningen? Hur är det också sen med andra verifieringssystem för virkets laglighet? Läs mer på engelska: EU Timber Regulation: will FSC and PEFC pass the mark?
LegalSource konceptet för sk. tillbörlig aktsamhet samt standard har publicerats med syfte att få feedback från intressenter 04-10-2012NEPCons LegalSource standard för certifiering av tillbörlig aktsamhet (Due Diligence System, DDS) närmar sig sitt slutskede i utvecklingen. Standarden baseras på pilottester, intressenters feedback och nära samarbete med europeiska industrier och den har justerats för att bli ännu bättre. NEPCon bjuder nu in intressenter för att lämna feedback i den slutgiltiga rundan av offentligt konsultation. Läs mer på engelska: LegalSource due diligence concept and standard launched for stakeholder feedback
EU timmerförordningen: när är produkten laglig? 03-10-2012
Importörer av skogsprodukter, som måste uppfylla EUs krav för tillbörlig aktsamhet, behöver förstå när en virkesprodukt anses vara olaglig. Flera frågor kommer upp: ”Olaglig enligt vilken lagstiftning? Måste lagar om hälsa och säkerhet också tas hänsyn till? Förväntas EU importörer exkludera skattesmitare och andra olagliga säljare från sin leverantörskedja?” Experten Emily Unwin från organisationen ClientEarth delar sin åsikt i några nyckelfrågor. Läs mer på engelska: EU Timber Regulation: When is a product legal?
Hållbara möbler 17-09-2012
“Ta det lugnt”, lyder rådet från Jesper Panduro, VD för Trip Trap, en känd dansk möbeltillverkare med en ambitiös målsättning till hållbarhet och hantering av sina leverantörskedjor. ”Ta ett steg i taget, stå för det, och gör det.” Det sätt som Trip Trap engagerar sig i det långvariga arbetet mot ökat socialt ansvar, som har påverkan genom hela leverantörskedjan, kan man lära sig mycket av. Läs mer på engelska: Furniture that sustains the future
OLDER NEWS: 2011 | 2012